Menü Kapat

ETKİNLİĞİN AMACI

Bu çalışmanın amacı; iş güvenliği uzmanı adaylarının; iş kazalarını araştırma, önleyici aksiyonları belirleme  ve kazaları raporlama becerilerinin geliştirilmesi için  “Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi” kavramlarına odaklanarak iş sağlığı ve güvenliği (İSG) programlarında öğrenim gören öğrenci ve araştırmacılara yönelik 3 günlük kurs etkinliği düzenlenmesidir. Ayrıca iş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütümünde görev alan iş güvenliği uzmanlarının  mevzuatta belirtilen görev, yetki ve sorumlulukları gereği işverene önerilerde bulunma ve rehberlik etme yetkinliklerinin de desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında katılımcılara sunulacak teorik bilgilerin yanı sıra edindikleri bilgileri uygulamaya yönelik kaza araştırma, kök neden analizi ve raporlama süreçlerini alanında uzman eğitimcilerle gerçekleştirme imkânı tanınmış olacaktır. Böylece iş güvenliği uzmanlarının, iş yerlerinde  ülkemizin önemli sorunlarından biri olan iş kazalarını bilimsel bilgiye dayalı olarak araştırması ve alınması gereken tedbirlere yönelik rehberlik  süreçlerine katkı sağlamaları hedeflenmektedir. İş yerinde meydana gelen kazaların modern araştırma aşamaları ile yürütülmesi, kök nedenlerinin saptanması, kazaların tekrar yaşanmaması için önerilerin tespiti ve izleme süreçleri daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Farklı üniversitelerden iş sağlığı ve güvenliği programlarında öğrenim gören öğrenci ve araştırmacılara; kaza araştırma, etkin aksiyon belirleme ve raporlama yetkinliğini kazandırma üzerine düzenlenen bilimsel etkinlik, iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının tekrar yaşanmasına engel olacak bilimsel bilgiye dayalı önleyici aksiyonların alınmasının ülke geneline yaygınlaşması için öncü bir  etkinlik olarak görülmektedir.